Xe Sh Việt 150 2013 độ lên dàn áo giống Sh italy 150i 2011 giá bao nhiêu

Xe Sh Việt 150 2013 độ lên dàn áo giống Sh italy 150i 2011 giá bao nhiêu

Xe Sh Việt 150 2013 độ lên dàn áo giống Sh italy 150i 2011 giá bao nhiêu