Xe Sh Việt 150i 2015 độ thành Sh italy 150i 2010 giá bao nhiêu

Xe Sh Việt 150i 2015 độ thành Sh italy 150i 2010 giá bao nhiêu