Xe Sh VietNam 150i 2015 độ full combo thành Sh italy 150i 2010 giá bao nhiêu

Xe Sh VietNam 150i 2015 độ full combo thành Sh italy 150i 2010 giá bao nhiêu

Xe Sh VietNam 150i 2015 độ full combo thành Sh italy 150i 2010 giá bao nhiêu