Thông Tin Tuyển Người Làm Việc Lao Động Đi Đài Loan

Đơn Hàng Tuyển Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan

đời trước tình hình đó, Bộ LĐ-TB&XH nhỏ nhắn ban Đàih đoạn văn đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh ngưng tuyển lao động đi Đài Loan đi làm theo chương trình kết hợp lao động với Đài Loan EPS tại 3 huyện: Nghi Xuân, Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Cùng với đó, Bộ LĐTB& XH cũng có sẵn thông tin gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình lao động Việt Nam tại Đài Loan. xuất lao động đi đài loan

Cụ thể, một vài các loại tung tin Bộ LĐ-TB-XH đang mở các lớp bồi dưỡng hiểu biết cho lao động đi làm việc tại Đài Loan, qua đó chuyển động tuyển lựa chọn ngoài luồng, thu tiền trái quy định. Mọi cử động xảy ra test tiếng Đài, tuyển lựa chọn, đào tạo, đăng ký profile dự tuyển… Nếu như không chuyển qua Trung tâm đều là bất hợp pháp.

Bản ghi nhớ đặc điểm khác biệt này phản ánh sự nỗ lực của VN trong công việc thực hiện các phương pháp giảm tỷ trọng lao động VN cư trú phi pháp tại Đài Loan trong thời gian qua. đồng thời, trong đàm phán ký kết, hai bên đều thống nhất gia tăng thực hiện các biện pháp giảm tỉ suất lao động VN bỏ trốn tại Đài Loan. Bộ LĐ-TBXH sẽ không ngừng thi hành với số lượng lớn giải pháp như đẩy mạnh công vụ tuyên truyền tới các địa phương có nhiều lao động VN bỏ trốn tại Đài Loan, làm tăng chế tài xử phạt nặng, tăng mức ký quỹ đạt tới 100 triệu đồng