Máy photocopy Ricoh MP3353SP – Người đồng hành cho công việc

Nhãn hiệu chia sẻ gì về máy photocopy ricoh MP3353SP

• Với danh mục fax, quý khách có thể trực tiếp chọn đường đến e-mail của các tài khoản hoặc các thư mục chia sẻ và gửi fax bằng cách dùng đến Internet thay vì đường dây smartphone để giảm thời lượng giải quyết và tăng năng suất.

Với thời lượng khởi động chỉ trong tầm 10 giây và tốc độ chụp bản trước mắt trong vòng 6,5 giây, đi kèm đó là tốc độ 20 tờ/phút, máy photocopy Ricoh MP3353SP đem tới hiệu suất tuyệt vời cho môi trường làm việc nhỏ, đơn lẻ, không cần thiết dùng đến nhiều. Với ổ nhớ phân phối công dụng lưu trữ 128MB, bảo đảm cho quý khách không bị mất bất cứ một tài liệu nào trong trong khi dùng đến. Nghiên cứu về may photocopy Ricoh MP 3353SP