Biến động giá xe SH 2017 125i 150i ABS CBS cuối năm 2017

By | 19/07/2018

Dòng xe tay ga vua – xe SH 2017 125i 150i ABS CBS có giá bao nhiêu? Thường thì trong những dịp cuối năm nhu cầu mua sắm xe của người dân Việt Nam để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán thường tăng cao do đó giá xe Honda SH 2017 150i 125i CBS ABS cũng thường tăng so với giá đề xuất. Trong tháng 12/2017 này xe Honda SH 2017 125i 150i ABS CBS có giá biến động từ 5 đến 10 triệu đồng.

Giá xe SH 2017 150i phanh CBS: 96,5 đến 97,2 triệu đồng

Giá Honda SH 2017 125i phanh ABS: 85,2 đến 86 triệu đồng

Honda SH 2017 125i thắng CBS có giá: 80,2 đến 81,2 triệu đồng

Giá xe SH 2017 150i thắng ABS: 104,5 đến 107,5 triệu đồng

Nội dung lấy từ: Giá xe Honda SH 2017

Giá xe Honda SH Việt Nam 2017 mới ra mắt trên thị trường cập nhật nhanh nhất